Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van degroentekraam.nl voor consumenten.

De degroentekraam.nl maakt deel uit van V.O.F. Jansen , adres: Den Hulst 54, 7711 GP, Nieuwleusen, Overijssel, Nederland en is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 05029582, bij de Kamer van Koophandel in Zwolle.

Laatst gewijzigd: 14 november 2020

Behandeling persoonsgegevens

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. degroentekraam.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uw adresinformatie wordt gebruikt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld in het geval van een politieonderzoek.

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door degroentekraam.nl dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (info@degroentekraam.nl).

Relatie tot bezorging

Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden bezorgd zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen.

Klachtenafhandeling

U kunt klachten melden op info@degroentekraam.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Technisch bewaren van persoonsgegevens

De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.

Cookies

degroentekraam.nl gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat degroentekraam.nl gebruikt is een nummer waardoor we u bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van degroentekraam.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen

Hoewel degroentekraam.nl er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Intellectueel eigendomsrecht

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van degroentekraam.nl enig onderdeel van degroentekraam.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Heeft u de interesse om (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, dan kunt u zich wenden tot info@degroentekraam.nl en een aanvraag daartoe indienen.

Herroepingsrecht

Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Aansprakelijkheid

degroentekraam.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. degroentekraam.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.

degroentekraam.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.